gaze în sânge

Gaze în sânge

detaliile schemei

Materialul folosit este o soluție apoasă pe bază de proteine, de 6 nivele de concentrație care acoperă domeniul patologic. Trei din cele șase concentrații sunt distribuite aleator în fiecare lună. O dată pe an, se distribuie și sânge de bovină cu caracteristica de saturație in oxigen identică cu a sângelui uman proaspăt.

Frecvență: 1 … 12
Probe /set: 3 buc x 2,5 mL

lista analiților

Analit Interval UM
pH 7,0 - 7,8
H+ 13 - 100 mmol/L
pCO2 1 - 10 kPa
pO2 2 - 32 kPa
Std Bicarb 10 - 30 mmol/L
Litiu 0 - 5 mmol/L
Na + 105 - 168 mmol/L
K + 1,6 - 80 mmol/L
Ca ++ 0,26 - 1,9 mmol/L
Cl 72 - 130 mmol/L
Magneziu 0,2 - 1,4 mmol/L
Glucoză 1,4 - 27 mmol/L
Lactat 0,3 - 6,3 mmol/L
Creatinină 40 - 700 µmol/L
Uree 3,0 - 37 mmol/L
Hematocrit 0 - 70 %PCV