cine, cum și unde se atribuie

valorile de referință

La baza răspunsului stă conceptul de trasabilitate.

Conceptul de trasabilitate furnizează cea mai importantă strategie pentru a stabili standardizarea în medicina de laborator, având ca scop acuratețea rezultatelor măsurării, independent de:

 • principiul de măsurare
 • procedura efectivă de măsurare (de exemplu, kit-ul de test comercial)
 • laboratorul în care se efectuează o astfel de testare clinică

Punerea în practică a conceptului de trasabilitate necesită astfel disponibilitatea / existența:

 • materialelor de referință
 • procedurilor de referință de măsurare, și
 • a laboratorului de referință

De aceea, în 2002 a fost înființat JCTLM (Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine) la inițiativa urmatoarelor 3 organizații:

 • IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
 • BIPM (International Bureau of Weights and Measures)
 • ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)

Astfel, pentru ca un Laborator pentru Măsuratori de Referință să fie listat JCTLM trebuie să îndeplinească urmatoarele cerințe:

 • să fie acreditat ISO 17025 (standard pentru activitatea de etalonare) și ISO 15195 (standard pentru laboratoarele de referință)
 • să folosească metode de referință primare sau secundare, acceptate și listate de către JCTLM
 • să participe la scheme de „Testări Circulare” (Ring Test = sistem de testare a competențelor, comparații periodice inter-laboratoare, pentru laboratoarele de referință)

Laboratorul de Referință Weqas îndeplinește toate aceste 3 condiții:

 • este acreditat ISO 17025 și ISO 15195
 • este acționar JCTLM și atribuie Valori de Referință pentru calibratori, controale interne cu valori atribuite și materiale de testat în schemele de încercări de competență

exemplu

sodiu cu valoare de referință

Principiul de măsurare:

Spectrometrie de emisie atomică

Metoda de referință:

Spectrometrie de emisie atomică în flacără (Flamfotometrie)

 Nr. de identificare în baza de date JCTLM:

Nr. Meth 24

Weqas, ca organizator de scheme cu Valori de Referință, atribuie astfel de valori în propriul Laborator de Referință iar toate schemele sunt acreditate ISO 17043 și notificate de către DIV Consulting la Ministerul Sănatății din Romania.

De aceea considerăm că este util pentru dvs. să primiti răspunsuri din partea furnizorilor de scheme cu valori de referință la următoarele întrebări:

 • în ce Laborator de Referință s-au atribuit valorile de referință din schema de control extern oferită ?
 • este acest laborator acreditat ISO 17025 și ISO 15195 ?
 • care sunt metodele (primare sau secundare) prin care s-au atribuit valorile de referință ?
 • sunt aceste metode listate de către JCTLM ?
 • sunt aceste scheme cu valori de referință acreditate ISO 17043 și Notificate ca atare la Ministerul Sănătății ?
 • se pot pune la dispoziție documente doveditoare ?

share

abonați-vă la newsletter

Articolele noastre sunt mereu bine documentate, aduc informații noi și lămuriri.