garantat

100% clienți acreditați

Expertiza noastră este astfel confirmată de către clienții noștri, laboratoare de analize medicale, atât din domeniul privat cât și din rețeaua de stat.

standard de acreditare

SR EN ISO 15189:2013 specifică cerințe pentru calitate și competență pentru laboratoare medicale. Implementarea în laboratorul de analize medicale a unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 15189:2013 permite recunoașterea competenței acestuia de către organismele de acreditare. De asemenea, existența acestui sistem de management al calității permite recunoașterea competenței laboratorului în piața serviciilor medicale.

avantajele acreditării

instrument
de bază

Standardele, acreditarea și evaluarea conformității sunt instrumente de bază care pot fi utilizate de factorii de decizie guvernamentali pentru a asigura o mai bună reglementare, protecția mediului, siguranța publică, prevenirea fraudei, piețe echitabile și încrederea publică. Aceste instrumente nu sunt la fel de cunoscute,  înțelese sau utilizate, așa cum ar trebui să fie. Cu toate acestea, există multe cazuri în întreaga lume în care sectorul public a adoptat evaluarea conformității acreditată ca mijloc de realizare a obiectivelor de politică publică.

furnizează
încredere

Acreditarea furnizează încredere in laboratoarele medicale. Acreditarea este una dintre condițiile de participare la contractarea cu CNAS pentru furnizarea de servicii medicale de laborator. Implementarea și menținerea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 15189 în laborator conduc la preocuparea pentru obținerea de rezultate corecte, la selecția unor furnizori de produse și servicii de calitate, la utilizarea adecvată a resurselor, la preocuparea pentru instruirea și formarea continuă a personalului, la orientarea către nevoile clienților (medici și pacienți).

consultanță

Acordăm servicii de consultanță de specialitate în vederea implementării în laboratorul dumneavoastră de analize medicale a unui sistem de management al calității care să satisfacă cerințele de management și tehnice ale standardului SR EN ISO 15189:2013, cerințele organismului de acreditare și cerințele legale aplicabile.

evaluare

Evaluăm activitatea laboratorului dumneavoastră înaintea implementării SMC conform cu cerințele standardului SR EN ISO 15189:2013.

elaborare

Elaborăm documentele SMC în conformitate cu particularitățile laboratorului: manualul calității, proceduri generale, proceduri specifice de lucru și care descriu activități de tip suport.

asistență

Acordăm asistență Beneficiarului în implementarea SMC și în rezolvarea problemelor legate de implementare.

modele

Furnizăm modele pentru proceduri specifice, instrucțiuni de lucru, cât și pentru diferite tipuri de înregistrări (programe, fișe de post, planuri, fișe de mentenanță etc).

instruire

Instruim personalul cu funcții cheie din laborator pentru însușirea documentelor SMC și implementarea sistemului de înregistrări.

audit intern

Efectuăm audituri interne pentru verificarea stadiul de implementare a SMC.

consultă-te cu noi !

Trimite-ne pentru început cateva detalii ale proiectului tau. De aici încolo ne vom ocupa noi !