chimie serică

Chimie clinică

detaliile schemei

Materialul distribuit este reprezentat de ser uman steril, la care este adăugată gentamicină pentru menținea sterilității acestuia. Concentrațiile probelor distribuite acoperă intervalul biologic de referință, cât și valori patologice, inclusiv valori pentru nivele de decizie clinică. Toate serurile au fost testate și găsite ca fiind negative pentru Ac anti-HIV, Ag HBs și Ac anti-HCV.

Frecvență: 1 … 12
Probe /set: 4buc x 1 mL sau 4buc x 3,5 mL

Valori de referință

La fiecare exercițiu sunt atribuite valori de referință pentru 12 analiți. Metodele de referință pentru acestea sunt acreditate ISO 17025.

lista analiților

Analit Interval UM
Sodiu 100 - 165 mmol/L
Potasiu 1,6 - 8,0 mmol/L
Clor 73 - 123 mmol/L
Bicarbonat 7 - 28 mmol/L
Uree 1,5 - 25 mmol/L
Creatinină 25 - 600 mmol/L
e-GFR 15 - 90 mls/min/1,73m2
Glucoză 1,4 - 25 mmol/L
Calciu 1,2 - 3,3 mmol/L
Calciu ajustat 1,4 - 3,0 mmol/L
Fosfat 0,2 - 2,2 mmol/L
Proteină totală 34 - 86 g/L
Albumină 20 - 53 g/L
Globulină calculată 20 - 40 g/L
Magneziu 0,2 - 2,0 mmol/L
Urat 100 - 700 µmol/L
Litiu >0,05 - 2,0 mmol/L
Lipază 15 - 40 IU/L
Osmolalitate 190 - 390 mmol/kg
AST 5 - 300 IU/L IFCC
ALT 5 - 500 IU/L IFCC
ALP 25 - 400 IU/L SCE
CK 20 - 1.200 IU/L SCE
Gamma GT 10 - 400 IU/L SCE
Amilază 15 - 800 IU/L
Amilază pancreatică 20 - 160 IU/L
LD 50 - 700 IU/L SCE
Fier 7 - 30 µmol/L
TIBC 28 - 82 µmol/L
Transferină 1,5 - 3,5 g/L
Transferina saturată 22 - 30 %
Gentamicină 2 - 20 µg/L