schemele weqas,

avantajele participării

Weqas este organizator de scheme de control extern din 1968.

schemele weqas cu

valoare de referință

evaluare

Evaluarea performanței laboratorului se face prin scor z calculat față de valoarea de referință (atribuită în laboratorul de referință WEQAS).

beneficiu

Laboratorul are o imagine mult mai clară asupra propriei performanțe deoarece rezultatul său este comparat cu o valoare de referință (atribuită materialului de testat într-un laborator de referință) și nu mai este comparat cu media robustă a participanților. Interpretarea propriului său rezultat nu mai depinde de cum lucrează ceilalți partcipanți.

schemele weqas cu

valoare de consens

evaluare

Evaluarea performanței laboratorului se face pe baza criteriului performanțelor de vârf – „State of the art”, dupa cum urmează:

Analiții cu valoare țintă atribuită, se evaluează pe principiul celui mai înalt nivel de calitate analitic care poate fi obținut la ora actuală prin procedurile curente disponibile. Astfel, în stabilirea scorului z al laboratorului se folosește un SD WEQAS (diferit pentru fiecare analit și diferit pentru fiecare concentrație) revizuit la fiecare 2 ani și calculat pe baza datelor acumulate de la primele 50% cele mai bune laboratoare participante în mai multe runde.

beneficiu

Scorul z obținut nu este dependent doar de media robustă a participanților (așa cum este cazul schemelor cu valoare de consens ca valoare țintă).

Scorul z obținut reflectă mai bine performanța reală a laboratorului prin raportarea rezultatului obținut la acest SD WEQAS. Altfel spus, în cazul unui grup care nu realizează performanțe satisfăcătoare, laboratorul care a lucrat totuși bine nu este penalizat, așa cum uneori se intâmplă la schemele cu valoare de consens care nu interpretează performanța pe baza unei ținte analitice.

ca o concluzie finală,

avantajele participării

evaluarea performanței

Evaluarea este mult mai apropiată de realitate, fie prin raportarea rezultatului la o valoare de referință, fie că are în vedere o țintă analitică.

evaluarea metodei

Prin faptul că la fiecare rundă se testează mai multe probe, fiecare cu concentrație diferită.

instruire profesională

Prin faptul că se pot da explicații cu privire la înțelegerea motivelor care au condus la obținerea unui rezultat eronat.

cerința RENAR

Cerința din politica RENAR privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competența și a comparărilor interlaboratoare (P-04, capit. 4.8) este următoarea: “ În termen de 12 luni de la publicarea prezentei politici (02.09.2015), cel puțin o participare a unui laborator, și acolo unde este cazul, organism de inspecție, într-un ciclu de acreditare, trebuie să fie într-o schemă cu valoare de referință, acolo unde este disponibil ”.

share

abonați-vă la newsletter

Articolele noastre sunt mereu bine documentate, aduc informații noi și lămuriri.