medicina de laborator

trasabilitate metrologică

Definiții formale și pe întelesul tuturor.

comutabilitate

formal

Proprietatea unui material de referință, demonstrată prin gradul de apropiere dintre: relația obținută între rezultatele măsurătorilor pentru o cantitate declarată din acest material obținută în conformitate cu două proceduri de măsurare date și relația obținută între rezultatele măsurătorilor pentru alte materiale specificate.

uzual

Proprietatea unui material de referință de a se comporta în același mod ca o probă de pacient atunci când este măsurată cu un kit de testare de rutină.

calibrare

formal

Operaţie care, în condiții specificate, stabilește într-o primă etapă o relație între valorile cantitative cu incertitudinile de măsurare furnizate de standardele de măsurare, și indicațiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, și într-o a doua etapă, folosește această informație pentru a stabili o relație in vederea obținerii rezultatului măsurătorii, de la o indicație.

uzual

Determinarea relaţiei dintre raspunsul unui instrument și concentraţia de substanţă care este masurată.

calibrator

formal

Standard de măsurare utilizat în calibrare.

uzual

Un material de referinţă folosit pentru calibrare.

laborator de referință

formal

Laboratorul care efectuează o procedură de măsurare de referință și oferă rezultate cu incertitudini declarate.

uzual

Un laborator de specialitate care efectuează proceduri de măsurare de referință pentru atribuirea exactă a valorii materialelor de referință.

material de referință

formal

Material suficient de omogen și stabil în raport cu proprietățile specificate care au fost stabilite ca fiind adecvate pentru măsurarea sau examinarea proprietăților nominale.

uzual

Denumire generică pentru materialele specializate utilizate pentru calibrare și validare, precum și pentru controlul proceselor.

material de referință certificat

formal

Materialul de referință, însoțit de documentația emisă de un organism autoritar și care furnizează una sau mai multe valori specificate ale proprietăților, cu incertitudini și trasabilități asociate, utilizând o procedură validă.

uzual

Un material de referință cu un certificat, furnizat în mod obișnuit de un producător sau furnizor specializat, pentru calibrarea sau validarea unui sistem de măsurare.

incertitudinea măsurării

formal

Parametrul non-negativ care caracterizează dispersia valorilor cantitative care sunt atribuite unui măsurand, pe baza informațiilor utilizate.

uzual

Cel mai mic interval de valori care include în mod rezonabil adevărata valoare a măsurandului, adică X ± Y, unde X este rezultatul măsurătorii și Y, care prin convenție este mai mare sau egal cu zero, este incertitudinea lui X. Sunt multe lucruri care pot influența rezultatul de măsurare obținut: condițiile de funcționare, instrumentul utilizat etc.

măsurare de referință

formal

Procedură de măsurare acceptată ca furnizind rezultate ale măsuratorilor potrivită scopului de a evalua justețea măsurării valorilor cantitative măsurate obținute de la alte proceduri de măsurare pentru cantități de acelasi fel, in calibrare sau in caracterizarea materialului de referință.

uzual

Procedură foarte precisă, și deseori complexă din punct de vedere tehnic si consumatoare intensivă de resurse, folosită de un laborator specializat pentru a atribui valori materialului de referință.

trasabilitate

formal

Proprietatea unui rezultat al măsurării prin care rezultatul poate fi legat de o referință printr-un lanț continuu de calibrări documentat, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

uzual

O legătură demonstrabilă între un eșantion de produs bilogic / rezultatul măsurării de rutină și o procedură de măsurare de referință / material de referință certificat.

share

abonați-vă la newsletter

Articolele noastre sunt mereu bine documentate, aduc informații noi și lămuriri.